PRISLISTA

JELPPIS-TIIMI

Slider

PRISLISTA ÅR 2024

Vardagskvällspriset är i kraft under tiden 18-21, på lördagskvällen söndagspris från kl. 20.
Nattillägget gäller för tiden 21-06 och är + 30% på dagspriset
-SERVICE-
Hemservice
Närståedevårdarens lediga dag
Hemvård
Hemvård2
hemsjukvård
Vardag
41,95
47,60
44,70
47,60
47,95
Vardagskväll
48,25
54,75
51,40
54,75
55,15
Lördag
-
61,90
58,10
61,90
Lördagskväll
-
95,20
89,40
95,20
Söndag
-
95,20
89,40
95,20
Söndagskväll
-
95,20
89,40
95,20
Prislistan tillämpas under 10 km:s avstånd från vårt kontor, Torgvägen 5 (berör inte servicesedelkunder)

 • betalningspåminnelse 5 €
 • skrivande av intyg och bedömningar 6 €
 • medtagande av städredskap och –material från kontoret 15 €/gån
 • Timdebitering efter de 15 minuters perioder som vidtar efter ½ h, i enlighet med prislistan.
 • Söndagspriserna är dessutom i kraft under följande vardagshelger och de kvällar som föregår dem, fr.o.m. kl. 20 (undantag: de kvällar som föregår jul- och midsommarafton), långfredag, påsklördag och andra påskdagen, midsommarafton samt nyårsdag, trettondag, första maj dag, Kristi himmelsfärdsdag, självständighetsdag, julafton, juldag och julannandag som infaller på annan dag än lördag eller söndag.
 • För ett icke inhiberat besök faktureras på basen av uppskattad tid. Besöket bör inhiberas två dagar före, undantag är akut intagning på sjukhus.
 • Betalningsvillkor 21 dagar
 • Vår service innefattar uppgörandet och underhållet av en skriftlig vård- och serviceplan samt uppföljning av vårdresultaten.
 • För våra servicekostnader, som köps utan av kommunen beviljad servicesedel, erhålls hushållsavdrag. Vi bistår vid ansökandet av hushållsavdraget.
magnolia-jelppistiimi.jpg

Kontaktinformation

Jelppis-Tiimi Andelslag, Torgvägen 5 B, 65610 KORSHOLM

 • Email: info@jelppis-tiimi.fi
 • Telefon: 044-3323 108 
  (Nina Björses)
 • Telefon: 044-3323 107 
  (Minna Hemminki)
 • FO-nummer: 1107029-0

Ring och beställ ett besök!

© Jelppis-Tiimi 2022. Powered by: RStudio