PRISLISTA

JELPPIS-TIIMI

Slider

PRISLISTA ÅR 2017

Vardagskvällspriset är i kraft under tiden 18-22, på lördagskvällen söndagspris från kl. 20.
Nattillägget gäller för tiden 22-07 och är + 30% på dagspriset
-SERVICE-
Hemservice
Närståedevårdarens lediga dag
Hemvård/hemsjukvård
Vardag
32,50
34,00
36,10
Vardagskväll
34,10
35,50
37,10
Lördag
-
44,20
46,90
Lördagskväll
-
66,00
71,00
Söndag
-
66,00
71,00
Söndagskväll
-
66,00
71,00
Prislistan tillämpas under 5 km:s avstånd från vårt kontor, Institutsgatan 7 (berör inte servicesedelkunder)

 • betalningspåminnelse 5 €
 • skrivande av intyg och bedömningar 6 €
 • medtagande av städredskap och –material från kontoret 10 €/gån
 • Timdebitering efter de 15 minuters perioder som vidtar efter ½ h, i enlighet med prislistan.
 • Söndagspriserna är dessutom i kraft under följande vardagshelger och de kvällar som föregår dem, fr.o.m. kl. 20 (undantag: de kvällar som föregår jul- och midsommarafton), långfredag, påsklördag och andra påskdagen, midsommarafton samt nyårsdag, trettondag, första maj dag, Kristi himmelsfärdsdag, självständighetsdag, julafton, juldag och julannandag som infaller på annan dag än lördag eller söndag.
 • För ett icke inhiberat besök faktureras på basen av uppskattad tid. Besöket bör inhiberas två dagar före, undantag är akut intagning på sjukhus.
 • Betalningsvillkor 14 dagar
 • Vår service innefattar uppgörandet och underhållet av en skriftlig vård- och serviceplan samt uppföljning av vårdresultaten.
 • För våra servicekostnader, som köps utan av kommunen beviljad servicesedel, erhålls hushållsavdrag. Vi bistår vid ansökandet av hushållsavdraget.
magnolia-jelppistiimi.jpg

Kontaktinformation

Jelppis-Tiimi Andelslag, Institutsgatan 7, 65100 Vasa

 • Email: info@jelppis-tiimi.fi
 • Telefon: 044-3323 108 
  (Nina Paavola)
 • Telefon: 044-3323 107 
  (Minna Hemminki)
 • FAX: 06-3175255
 • FO-nummer: 1107029-0

Ring och beställ ett besök!

© Jelppis-Tiimi 2020. Powered by: RStudio